Gash儲值功能維護完成公告 2020.08.02

親愛的大人:

(2020/08/02 13:50更新)

GASH付費系統已經優化調整完畢,已經可以正常使用該功能。

感謝您的支持與體諒,祝您遊戲愉快!

--------------------------------------------------------------

目前平台GASH付費系統正在進行優化調整,對此,優化期間暫時無法使用相關功能,建議各位大人多加利用其他管道進行儲值。待功能恢復後,將第一時間同步給各位,造成不便敬請見諒。祝您遊戲愉快。


《神都夜行錄》營運團隊敬上

2020/8/2/13:50

敬請期待